Testing

2016-11-28 11.20.24

Het startpunt voor een coaching traject of een schema is het vaststellen van de beginsituatie. Dit gebeurt idealiter met een inspanningstest. Dit is een progressieve inspanning. Afhankelijk van het niveau van de atleet worden herhalingen gelopen van 1200, 1600 of 2000m, aan een vooraf afgesproken tempo, waar na elke trap lactaat wordt gemeten. Aan de hand hiervan worden dan de aerobe en anaerobe drempels bepaald, je conditie geëvalueerd en je trainingszones vastgelegd. In de loop van coaching trajecten zal op geregelde tijdstippen een test worden ingelast om de vooruitgang in cijfers uit te drukken en de trainingsintensiteit bij te sturen.

Een fietstest is eveneens een progressieve inspanning, waar per 5′ de belasting trapsgewijs wordt verhoogd. Je legt de test af op je eigen fiets, op een gekalibreerde ergometer.

Loïc Hélin heeft meer dan 15 jaar ervaring in het afnemen en interpreteren van inspanningstests. Looptests worden afgenomen op een atletiekpiste. De kostprijs van een looptest bedraagt €135. Een fietstest kost €155.

Hiervoor krijg je het volgende:

  • de afname van de test,
  • een testverslag, met drempelwaarden, trainingszones en uitgebreide feedback over de huidige conditie, sterktes, zwaktes en richtlijnen om de beoogde sportieve doelen te bereiken,
  • een trainingsschema voor 3 maanden, met een feedbackmoment halverwege het schema.

Leg je test vast via het contactformulier!


Belangrijke noot: tijdens een inspanningstest leg je een submaximale prestatie af. Dit vraagt een goede gezondheid. Laat je vooraf screenen door je huis- of sportarts. Je brengt dan je sportmedisch geschiktheidsattest of je geldige wedstrijdlicentie mee ter staving van je fysieke paraatheid.

* Coached athletes genieten €15 korting per test.